Leczenie kanałowe

Prawidłowo wykonane zabiegi leczenia kanałowego mają kluczową rolę w trwałości martwych zębów. Zęby takie często wykorzystywane są jako filary pod kosztowne prace protetyczne. Ich przedwczesne usunięcie byłoby równoznaczne z utratą wykonanej na nich protetyki i znacznymi stratami dla Pacjenta. Dlatego do leczenia kanałowego przywiązujemy szczególną uwagę. Wszystkie kanały przeznaczone do leczenia są przez nas komputerowo mierzone i opracowywane. Szczególnie trudne przypadki leczymy przy pomocy optyki endodontycznej.